Masterprogram i inbyggda system

120 hp

Vill du lära dig att analysera inbyggda system och säkerställa deras korrekta funktion? Då är Masterprogrammet i inbyggda system rätt för dig. Programmet förser dig med en djupgående utbildning inom data- och systemvetenskap för inbyggda system och betonar design, implementering och analys av programvara. Du får också färdigheter i att skriva programvara i olika utvecklingsmiljöer och programmeringsparadigm.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i inbyggda system erbjuder dig de kunskaper och metoder som krävs för design, konstruktion och analys av inbyggda datorsystem. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska aspekter på inbyggda system, och förbereder dig inför framtida yrkesliv.

Programmet utvecklar din förmåga att skriva programvara för inbyggda system i flera utvecklingsmiljöer och programmeringsparadigm. Dessutom fokuserar utbildningen på problemanalys, formulering av designkrav och analys av lösningsförslag. Du kommer att kunna kritiskt sammanfatta kunskapsläget och nya forskningsresultat inom ämnesom­rådet och angränsande områden.

Utbildningen erbjuder både traditionella och projektbaserade kurser inom ett brett spektrum av ämnen som är relevanta för inbyggda system. Det finns också stora möjligheter att utifrån ditt intresse skapa en individuell profil genom att välja från ett stort antal av universitetets övriga kurser.

Under utbildningen kommer du att

 • få kunskap om inbyggd programvara i en rad utvecklingsmiljöer och programmeringsparadigm
 • lära dig att analysera relevanta problem och lösningar med matematisk noggrannhet
 • studera vid ett ledande forskningsinstitut i inbyggda system.

Inbyggda system är ett oerhört mångsidigt ämne. Vår utbildning förbereder dig för en karriär inom både näringsliv och forskning, och är relevant båda nationellt och internationellt. Det finns ett stort antal svenska och europeiska företag som är relaterade till inbyggda system i områden såsom transport, elektronik och telekommunikation. Samtidigt finns det ett stort intresse för, och behov av, forskning inom ämnesområdet.

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med inbyggda system som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en teknologie magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Programmet varar i två år, totalt fyra terminer. Varje termin är uppdelad i två perioder. Beroende på vad du väljer för kurser kommer du att läsa mellan en och sex kurser per termin. Ett typiskt scenario är att under första och andra terminen läsa kurser som sträcker sig över en period eller över hela terminen.

Inom utbildningen finns ett brett utbud av kurser så att du har möjlighet att utifrån intresse eller tidigare studier skräddarsy en kombination av kurser. Du kan också sätta en personlig profil på din utbildning genom att välja kurser från hela universitetets kursutbud. Flera kurser har större projektdelar, eller är utpräglade projektkurser.

Exempel på kursämnen är:

 • programmering av inbyggda system
 • automatisk styrning
 • datorkommunikation, distribuerade system
 • tillämpad matematik
 • modellering och verifiering av datasystem och programvara
 • realtidssystem
 • säkra datorsystem
 • programmering av FPGA.

Utbildningen avslutas sedan med ett examensarbete under sista terminen.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Undervisningen består dels av traditionella kurser med föreläsningar och seminarier, dels av projektorienterade kurser. Programmet ges i Uppsala.

Kurserna omfattar både teoretiska och praktiska aspekter på inbyggda system. Alla kurser fokuserar på färdigheter och kunskaper som har stor betydelse för ingenjörer eller forskare inom inbyggda system.

Eftersom undervisningen är väl integrerad med forskningsgruppernas arbete, ger utbildningen dig möjlighet att aktivt delta i aktuella forskningsprojekt. Många av kurserna ges av internationellt kända forskare.

Undervisningen ges vid Ångströmlaboratoriet. Programmet ges på engelska.

Inbyggda system har stor betydelse på den globala marknaden och styr en lång rad anordningar både i vardagen och inom ett flertal specialområden. Området är därför centralt för dagens och morgondagens arbetsmarknad, både i Sverige och utomlands. Studenter med en solid datavetenskaplig utbildning kombinerad med kunskaper och färdigheter inom design och utveckling av inbyggda system är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

Inbyggda system är mycket viktiga inom en lång rad områden, bland annat moderna motorfordon, aeronautik, robotik och kommunikation. Stora företag i Sverige och utomlands arbetar aktivt med inbyggda system.

Alumner från masterprogrammet i inbyggda system jobbar bland annat som mjukvaru- och verifieringsingenjörer, eller doktorerar.

Med en masterexamen i inbyggda system från Uppsala universitet är du väl förberedd för en karriär inom näringsliv och forskning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin