Masterprogram i inbyggda system

120 hp

Studieplan, TIS2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TIS2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 november 2013
Diarienummer
TEKNAT 2014/45

Termin 1

Period 1

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

1DL430 går med 5 hp i period 1 och 5 hp i period 2.

Period 2

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

1DL430 går med 5 hp i period 1 och 5 hp i period 2

1TE663 går med 5 hp i period 2 och 5 hp i period 3.

1DT077 går med 5 hp i period 2 och 5 hp i period 3.

1DL600 går med 5 hp i period 2 och 5 hp i period 3.

1DL430 går med 5 hp i period 1 och 5 hp i period 2.

1TE723 är föreläsningsdelen av 1TE663.

1DT095 är föreläsningsdelen av 1DT077.

1DT077: En del av projektet (kursens andra del) går att genomföra i period 4.

Termin 2

Period 3

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

1DT056 går med 5 hp i period 3 och 5 hp i period 4.

1DT077 går med 5 hp i period 2 och 5 hp i period 3.

1TE663 går med 5 hp i period 2 och 5 hp i period 3.

1FA326 går med 5 hp i period 3 och 5 hp i period 4.

1DL520 går med 5 hp i period 3 och 5 hp i period 4.

1DT071 går med 5 hp i period 3 och 5 hp i period 4.

1DL600 går med 5 hp i period 2 och 5 hp i period 3.

Period 4

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

1FA326 går med 5 hp i period 3 och 5 hp i period 4.

1DT071 går med 5 hp i period 3 och 5 hp i period 4.

1DT056 går med 5 hp i period 3 och 5 hp i period 4.

1DL520 går med 5 hp i period 3 och 5 hp i period 4.

1DT087 går över period 3-4 och är endast för studenter som önskar avsluta med Magisterexamen.

Termin 3

Period 1

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

Period 2

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin