Modellbaserad utveckling av inbyggd programvara

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DT059

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Modellbaserad konstruktion av datorsystem möjliggör för konstruktörsteam att med högnivåbeskrivningar tidigt påbörja sitt arbete i utvecklingsprocessen för att sedan gradvis förfina beskrivningarna ner till prototyp och systemimplementeringar. I kursen ingår teoretiska grunder, tekniker och stöd för denna process, modellering och validering, heterogena inbyggda system, prestanda analys samt konstruktion med Simulink och UML diagram.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin