Modellbaserad utveckling av inbyggd programvara

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT059

Kod
1DT059
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Inbyggda system A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Datorarkitektur, Operativsystem och Realtidssystem. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa modellbaserad konstruktion och analys av inbyggda system, särskilt deras programvara.
  • använda befintliga tekniker och verktyg t.ex. Simulink och MATLAB för att utveckla inbyggd programvara.
  • arbeta i konstruktörsteam genom utvecklingsprocessen från systemspecifikation till prototyp och systemimplementering.
  • planera ett öppet projekt, så att det kan genomföras inom givna ramar.

Innehåll

Beräkningsmodeller för parallella system, heterogena inbyggda system, prototyping inklusive modellkonstruktion och kodgenerering, inventering av konstruktionsmöjligheter, simulering, verifiering och testning av inbyggda system, UML-diagram och användning av Simulink.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, inlämningsuppgifter, laborationer och projekt

Examination

Muntlig tentamen och skriftliga inlämningsuppgifter (7 hp). Laborationer och demonstration av projektuppgift (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin