Realtidssystem

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DT004

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Efter kursen ska du kunna: förklara grundläggande principer för tids- och resursbegränsningar i realtidssystem, beskriva grunderna för programspråk avsedda för realtidsprogrammering, redovisa hur realtidsoperativsystem är uppbyggda och fungerar, beskriva vad ett realtids nätverk är, använda realtidsprogrammeringsspråk och realtidsoperativsystem för realtidstillämpningar samt analysera realtidssystem med avseende på att garantera att tids- och resurskrav uppfylls.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin