Funktionell programmering I

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DL330

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Om kursen

Funktionell programmering är en form av deklarativ programmering: programmeraren ska fokusera på att definiera problemet, i stället för att ange exakt vilka steg ska leda till lösningen. I funktionell programmering definierar programmeraren en matematisk funktion. Deklarativ programmering är därför mycket annorlunda än imperativ eller objektorienterad programmering. Genom kursen får du ett bredare perspektiv på vad programmering innebär. Men deklarativt programmering är inte svårare, och kan leda till mycket eleganta program.

Kursens huvudsyfte är att lära funktionell programmering och att se hur väl det når målet att vara deklarativt. Funktionell programmering används i industriella projekt, där det ibland leder till stora förbättringar i kodkvalité och snabbhet.

Kursen omfattar teori om funktioner och relationer och praktisk programmering i Haskell. Jämförelser görs med imperativ och objektorienterad programmering.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt webbaserad och undervisningen sker via internet. Hela kursen med kursmaterial och uppgifter samt lärarhandledning finns på webben.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin