Masterprogram i inbyggda system

120 hp

Studieplan, TIS2M

Kod
TIS2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2022
Diarienummer
TEKNAT 2022/136

Termin 1

Period 1

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

För 1DL530 krävs  en andra kurs i programmering utöver behörigheten för programmet.

Period 2

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

1TE723 är föreläsningsdelen av 1TE663.

1DT063 är ett alternativ till 1DT004.

Termin 2

Period 3

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

Antalet platser i kursen 1FA326 är begränsade, urval kan komma att göras.

1TE723 är föreläsningsdelen av 1TE663

1DT095 är föreläsningsdelen av 1DT103

Period 4

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

Alternativa kurser:

1DT100, 1DT101 och 1DT087 ges i period 13-14.

1DT087 Examensarbete i inbyggda system 15 hp ges endast för studenter som önskar avsluta programmet med magisterexamen.

Termin 3

Period 1

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

Period 2

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

1DT100 och 1DT101 ges i period 21-22.

Termin 4

Period 3

Alternativ:

Period 4

Alternativ:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin