Programmering av inbyggda system

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DT106

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen täcker in följande områden: utvecklingsmiljöer för inbyggda programvara, resursmedveten programmering, maskinnära programmering, utveckling av multitrådad programvara, inter-processkommunikation med delade minnen och meddelandeöverföring, programmering baserad på realtidsoperativsystem, felsökning och testning, feltolerans, felåterhämtning och felhantering.

Efter godkänd kurs ska du kunna utveckla: inbyggd programvara av hög kvalitet med hjälp av högnivåspråk som till exempel C; inbyggda system baserat på realtidsoperativsystem; programvara på maskinvaruplattformar där hänsyn tas till begränsningar som till exempel minnesstorlek, processcykler och bandbredd; robust programvara där hänsyn tas till feltolerans och felåterhämtning; korrekt och effektiv programvara med hjälp av felsökning och testverktyg.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin