Datakommunikation II

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DT074

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Efter kursen ska du kunna designa och implementera kommunikationstillämpningar, läsa, syntetisera och presentera vetenskapliga artiklar i området samt använda modellering och simulering för att analysera nätverk.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin