Operativsystem I

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1DT044

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen omfattar hur ett operativsystem typiskt är uppbyggt och interagerar med både maskin- och programvara. Centralt är processbegreppet och minneshantering både vad gäller säkerhet och hantering av filsystem.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin