Parallella algoritmer och datastrukturer

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DL590

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

De flesta datorprogram fungerar numera på parallella plattformar, till exempel flerkärniga arkitekturer, distribuerade databaser och geografiskt distribuerade servrar. Detta innebär att existerande algoritmer och datastrukturer måste utvidgas så att de kan hantera parallella trådar. I denna kurs studerar vi hur detta görs för grundläggande datastrukturer, till exempel mängder, stackar och köer. Vi studerar algoritmer som manipulerar sådana datastrukturer såsom algoritmer för insättning, radering, sökning och sortering. Dessutom kommer vi att resonera om korrektheten och effektiviteten hos dessa algoritmer.

Innehåll: parallella program, parallella datastrukturer, mängder, stackar, köer, sekventiell konsistens, lineariserbarhet, synkroniseringsmekanismer, optimistiska algoritmer, lata algoritmer, låsfria algoritmer, ABA-problemet, atomära operationer.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin