Introduktion till parallellprogrammering

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DL530

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som redan har rutin inom sekventiell programmering och nu vill bredda din kompetens till att även omfatta parallellprogrammering för att kunna bättre kunna utnyttja den beräkningskraft som moderna datorsystem, till exempel flerkärniga system, erbjuder. Utöver grundläggande begrepp inom concurrency och parallellprogrammering studeras problem som kan uppkomma i samband med samtidighet och tekniker för att lösa dessa. Kursen ger både teoretiska kunskaper och praktisk färdighet i parallellprogrammering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin