Programmering av inbyggda system, projekt

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DT108

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Projektarbete i grupper som täcker in följande områden: utvecklingsmiljöer för inbyggda programvara, resursmedveten programmering, maskinnära programmering, utveckling av multitrådad programvara, inter-processkommunikation med delade minnen och meddelandeöverföring, programmering baserad på realtidsoperativsystem, felsökning och testning, feltolerans, felåterhämtning och felhantering.

Efter godkänd kurs ska du kunna i ett projekt använda kunskaper som:

  • inbyggd programvara av hög kvalitet med hjälp av högnivåspråk som till exempel C
  • inbyggda system baserat på realtidsoperativsystem
  • programvara på maskinvaruplattformar där hänsyn tas till begränsningar som till exempel minnesstorlek, processcykler och bandbredd
  • robust programvara där hänsyn tas till feltolerans och felåterhämtning
  • korrekt och effektiv programvara med hjälp av felsökning och testverktyg.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin