Programmering av inbyggda system, projekt

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT108

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DT108
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Inbyggda system A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Datorarkitektur samt Operativsystem. Realtidssystem. Programmering av inbyggda system.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna:

  • Utveckla inbyggd programvara av hög kvalitet med hjälp av högnivåspråk som t.ex. C.
  • Utveckla inbyggda system baserat på realtidsoperativsystem.
  • Utveckla programvara på inbyggda maskinvaruplattformar där hänsyn tas till begränsningar som t.ex. minnesstorlek, processcykler och bandbredd.
  • utveckla korrekt och effektiv programvara med hjälp av felsökning och testverktyg

Innehåll

Projektarbete i grupper som täcker in följande områden: utvecklingsmiljöer för inbyggda programvara, resursmedveten programmering, maskinnära programmering, utveckling av multi-trådad programvara, inter-processkommunikation med delade minnen och meddelandeöverföring, programmering baserad på realtidsoperativsystem, felsökning och testning, feltolerans, felåterhämtning och felhantering

Undervisning

Projekt

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projekt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin