Säkerhet i reglersystem

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1RT004

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till säkerhetsaspekter av moderna kontrollsystem, som uppstår då dessa implementeras digitalt och inom nätverk. Kursen innehåller grundläggande koncept, metoder för modellering, analys, och detektion av brister och angrepp i kontrollsystem.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin