Avancerad datorarkitektur

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DT024

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I kursen ingår: Minnessystem: teknologier, cachar, virtuella minnessystem och olika former av optimeringar i hårdvara och mjukvara. Processorer: pipelining, spekulering, superskaläritet, och stöd för parallella trådar. Multiprocessorer: alternativa programmeringsmodeller, koherent delat minne, synkroniseringsprimitiv, minnesordningar, SMP, NUMA och COMA. Framtid: teknologitrender, avancerad spekulering, chip multiprocessors, simultaneous multithreading, kluster och emulering av delat minne.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin