Informationsteknik och energilagring

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DT107

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Introduktion till senaste digitaliseringskoncept av teknisk betydelse: sakernas internet (Internet of Things, IoT), trådlösa kommunikationssystem och dess samband med energilagring. Introduktion till maskininlärning och artificiell intelligens: dess terminologi, en översikt över grundläggande algoritmer och litteraturstudier om dess användning vid modellering av energilagring. Användning av etablerade verktyg och algoritmer för maskininlärning vid modellering av energilagring.

Efter godkänd kurs ska du kunna:

  • diskutera energiprofilen för IoT-applikationer, trådlös system och annan ny teknik
  • förklara och motivera användningsfall där verktyg för artificiell intelligens kan användas inom lagring av kemisk energi
  • förklara och jämföra grundläggande metoder för maskininlärning i samband med modellering av energilager
  • använd maskininlärningsteknik och programvara för att modellera energilagring.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin