Intelligenta interaktiva system

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MD032

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Intelligenta maskiner (till exempel robotar, virtuella agenter, användargränssnitt och smarta telefoner) används alltmer för att stödja människor i vardagliga sysslor. Detta kräver att dessa maskiner ska kunna samverka på ett säkert och socialt sätt med människor i utmanande och komplexa naturliga miljöer och även anpassa sig till människor på ett intelligent sätt.

Kursen ger en översikt över beräkningstekniker för intelligenta, förkroppsligade interaktiva system, inklusive strategier för perception (till exempel syn men även andra former av perception), inlärning och interaktionsförmåga. Kursen kommer att omfatta tekniker för datorseende, beteendegeneration och beteendestyrning samt maskininlärningsbaserade metoder som kan användas för att analysera och anpassa maskiner till de människor som dessa interagerar med.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin