Realtidssystem I

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DT063

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen täcker in följande områden: programmeringsspråk för realtidstillämpningar, stöd i programmeringsspråk, som till exempel "Ada tasking", realtidsoperativsystem (RTOS), systemsupport: skedulering, resurshantering, design och analys av realtid programvara, modellering och verifiering av realtidssystem, avbrottshantering, distribuerade realtidssystem, och realtidskommunikation.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin