Realtidssystem I

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DT063

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen täcker in följande områden: Programmeringsspråk för realtidstillämpningar, stöd i programmeringsspråk, som till exempel "Ada tasking", Realtidsoperativsystem (RTOS), Systemsupport: skedulering, resurshantering, Design och analys av realtid programvara, Modellering och verifiering av realtidssystem, Avbrottshantering, Distribuerade realtidssystem, och Realtidskommunikation

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin