Realtidssystem I

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT063

Kod
1DT063
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Inbyggda system A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Datorarkitektur. Genomgången kurs Operativsystem. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara grundläggande principer för programmering realtidssystem med tids- och resursbegränsningar
 • beskriva grunderna för programspråk avsedda för realtidsprogrammering
 • redovisa hur realtidsoperativsystem är uppbyggda och fungerar
 • analysera realtidssystem med avseende på att garantera att tids- och resurskrav uppfylls.

Innehåll

Kursen täcker in följande områden:

 • Programmeringsspråk för realtidstillämpningar, stöd i programmeringsspråk, som t.ex. "Ada tasking"
 • Realtidsoperativsystem (RTOS)
 • Systemsupport: skedulering, resurshantering
 • Design och analys av realtid programvara
 • Modellering och verifiering av realtidssystem
 • Avbrottshantering
 • Distribuerade realtidssystem
 • Realtidskommunikation

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, inlämningsuppgifter, laborationer och projekt

Examination

Kursen examineras med tentamen och uppgifter. Det teoretiska momentet omfattar 3 hp och det praktiska momentet omfattar 2 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin