Trådlös kommunikation och nätverksbaserade inbyggda system

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DT194

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Programmering av inbyggda system på exempel av sensormaskinvara, distribuerade algoritmer, radiokommunikation (utbredning och modulation), energieffektivitet, kommunikationsprotokoll för trådlösa system.

Inbyggda system går mer och mer från att vara "stand alone" till att fungera i nätverk. Dessa system ställer dock speciella krav på hur kommunikationen går till. I kursen ingår principer för trådlös kommunikation, kommunikationsprotokoll för små signalsvaga digitala radiosändare, IEEE 802.15.4 och ZigBee-standarderna, sensornätverk, små operativsystemkärnor som Tiny OS och Contiki.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin