Trådlös kommunikation och nätverksbaserade inbyggda system

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT194

Kod
1DT194
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Inbyggda system A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp varav 90 hp datavetenskap/teknik/matematik, inklusive Datakommunikation I och en fortsättningskurs i programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva begränsningar, möjligheter och avvägningar i trådlös kommunikation och nätverksanslutna inbyggda system.
  • analysera och jämföra prestanda och energieffektivitet för trådlös kommunikation i ett konkret scenario.
  • implementera programvara och förklara relaterade designprinciper för nätverksanslutna inbyggda system.
  • simulera nätverksanslutna inbyggda system.
  • läsa, kritiskt utvärdera, analysera och presentera (verbalt eller skriftligt) innehållet och implikationerna av forskningsartiklar inom området.

     

Innehåll

  • Inbyggda system: inbyggt operativsystem, energieffektivitet, händelsebaserad programmering, intermittent beräkning och tidssynkronisering.
  • Trådlös kommunikation: radioutbredning, tekniker för trådlös modulering och energiaspekter.
  • Nätverksbaserade inbyggda system: programmering av nätverksbaserade inbyggda system som kommunicerar trådlöst för att utföra uppgifter som datainsamling från sensorer.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen. Skriftlig och muntlig redovisning av laborationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Trådlös kommunikation och inbyggda system, 10 hp (1DT103) och Trådlös kommunikation och inbyggda system, 5 hp (1DT095) kan inte räknas in i examen tillsammans med denna kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin