Naturliga beräkningsmetoder för maskininlärning

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DL073

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Efter kursen kan du:

  • ställa upp och lösa typiska naturinspirerade beräkningsproblem
  • genom egen implementation eller med simuleringsverktyg avgöra olika inlärningsmetoders tillämplighet för olika typer av inlärningsproblem, det vill säga känna till metodernas styrkor och svagheter
  • bestämma en bra representation av data
  • känna igen typiska effekter av dåliga val och avgöra hur resultaten kan förbättras
  • beskriva hur och varför maskininlärning och naturinspirerade beräkningsmetoder (som till exempel deep learning och genetiska algoritmer) fungerar.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin