Masterprogram i inbyggda system

120 hp

Studieplan, TIS2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TIS2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2016
Diarienummer
TEKNAT 2016/123

Termin 1

Period 1

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

Period 2

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

1TE723 är föreläsningsdelen av 1TE663.

1DT095 är föreläsningsdelen av 1DT103.

1DT103: En del av projektet (kursens andra del) går att genomföra i period 4.

 

Termin 2

Period 3

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

Period 4

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

1DT082 ges i mån av resurser.

Period 4

Alternativa kurser:

1DT087 Examensarbete i inbyggda system 15 hp ges endast för studenter som önskar avsluta programmet med magisterexamen.

Termin 3

Period 1

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

Period 2

Rekommenderade kurser:

1RT911 ges i mån av resurser.

Alternativ:

1DT100 och 1DT101 ges i period 21-22.

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin