Masterprogram i bildanalys och maskininlärning

120 hp

Vill du bidra till den visuella intelligensen hos morgondagens maskiner? Då ska du studera masterprogrammet i bildanalys och maskininlärning. Genom att specialisera dig inom dessa fält kan du bidra till att bygga en bättre värld med hjälp av mönsterigenkänning och analys och behandling av visuella data. Detta ger dig möjlighet att arbeta inom områden som medicin, biovetenskap, humaniora, robotik, astronomi, materialvetenskap och säkerhet.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i bildanalys och maskininlärning ger dig en omfattande förståelse för de båda områdena, både från ett praktiskt och teoretiskt perspektiv. Färdigheterna du lär dig kommer att göra dig till en attraktiv kandidat för tjänster som mjukvaruutvecklare, forskare eller projektledare.

Dessa tekniker har många användningsområden och kan gynna samhället på flera olika sätt. Du kan hjälpa läkare att planera och anpassa operationer för varje enskild patient, stödja dem i att upptäcka och bota cancer eller sällsynta sjukdomar, hjälpa historiker och arkeologer att analysera omfattande arkiv med historiska dokument eller bidra till utvecklingen av robotar som kan förstå mänskliga känslor.

Under programmet kan du förvänta dig att

  • lära dig moderna bildanalystekniker och hur de kan användas,
  • få en ingående förståelse av maskininlärning ur både ett praktiskt och teoretiskt perspektiv,
  • arbeta nära ledande experter och forskare inom området.

Studentprofil

Du har en teoretisk grund inom datavetenskap och matematik. Du har också intresse för att utveckla intelligenta maskiner som kan hjälpa människor genom effektiv bearbetning av visuella data inom en mängd olika användningsområden.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med bildanalys och maskininlärning som huvudområde.

Den första terminen erbjuder grundläggande kurser i både bildanalys och maskininlärning, där de två områdena blir allt mer sammanflätade i takt med att kurserna fortskrider.

Den andra terminen erbjuder avancerade teoretiska studier som bygger vidare på kurserna från första terminen. Du kommer bland annat att lära dig om faltningsnätverk (convolutional neural networks), en ny teknik för maskininlärning som har blivit central i modern bildbehandling och analys.

Under tredje terminen kommer du att få praktisk erfarenhet genom att tillämpa dina kunskaper inom ett område som du väljer. Dessa områden inkluderar bildanalys och maskininlärning tillämpad inom medicin och biomedicin samt inom social robotik. Terminen innehåller också ett grupparbete som kombinerar en rad olika färdigheter och förmågor.

Huvuddelen av den fjärde och sista terminen utgörs av ett omfattande examensarbete. I det kommer du att få chansen att tillämpa dina kunskaper i ett relevant projekt inom industrin, sjukvården eller vid en akademisk forskningsenhet, med uppgifter baserade på verkliga samhällsbehov.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom programmet.

Studenter förväntas att delta och aktivt bidra till undervisningen samtidigt som de tar ansvar för sitt eget lärande.

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledd undervisning, praktiska uppgifter, seminarier, kommunikationsutbildning, grupparbeten och projekt. Programmet är nära kopplat till samtida forskning, och kursinnehållet följer den aktuella utvecklingen inom bildanalys, maskininlärning och artificiell intelligens.

All undervisning är på engelska.

Efter dina studier kommer du att vara kvalificerad för en rad olika tjänster, på privata företag men även i offentlig sektor. Du kommer att ha möjlighet att bruka din kompetens inom till exempel mjukvaruutveckling eller projektledning inom djup maskininlärning, artificiell intelligens, bildanalys, data mining och big data.

I AI Index Report 2022 utmärker sig Sverige som ett av de fem länder/regioner i världen med den högsta tillväxten av AI-anställningar från 2016 till 2021. I USA var andelen AI-jobbannonser 2021 störst för maskininlärning, följt av AI och neurala nätverk. Maskininlärningsjobb ligger på nästan tre gånger så hög nivå som under 2018. En av fem doktorander inom datavetenskap år 2020 specialiserade sig på AI/maskininlärning, med ett ökande intresse för delproblem inom datorseende såsom medicinsk bildsegmentering.

Omkring 80 000 nya företag startas i Sverige varje år, varav många kommer att erbjuda spännande jobbmöjligheter för utexaminerade från detta program. Kanske kommer du själv vara intresserad av att starta eget, eller att fortsätta inom akademin; studenter med examen från vårt masterprogram är idealiska kandidater för doktorandtjänster inom detta mycket aktiva och populära forskningsfält.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin