Masterprogram i bildanalys och maskininlärning

120 hp

Studieplan, TBA2M

Kod
TBA2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2023
Diarienummer
TEKNAT 2023/166

Följande beteckningar används:

G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier

G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Valbar kurs 5 hp

Period 2

Valbar kurs 5 hp

1TD184 kräver en kurs i flervariabelanalys.  

Termin 2

Period 3

Valbar kurs (10hp)

Period 4

Fördjupningsområdet Bildanalys och maskininlärning för biomedicinska tillämpningar:

Fördjupningsområdet Bildanalys och maskininlärning för social robotik:

Termin 3

Period 1

Period 2

Fördjupningsområdet Medicinsk bildanalys:

Fördjupningsområdet Bildanalys för livsvetenskaperna:

Fördjupningsområdet Bildanalys för digital humaniora:

Fördjupningsområdet Visualisering:

Fördjupningsområdet Social robotik:

Termin 4

Preliminär studieplan för läsåret 2025/2026 

Termin 3

Period 1

Projekt i mjukvaruutveckling inom bildanalys och maskininlärning, 10 (av 15) högskolepoäng (1MD036). Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Bildanalys och maskininlärning A1F.

Valbar kurs 5 hp

Avancerad probabilistisk maskininlärning 5 högskolepoäng (1RT705). Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Matematik A1F, Teknik A1F.

Kursen kräver en kurs I flervariabelanalys. 

Stora språkmodeller och sociala konsekvenser av artificiell intelligens, 5 högskolepoäng (1RT730). Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Bildanalys och maskininlärning A1F, Dataanalys A1F, Datavetenskap A1F.

Period 2

Projekt i mjukvaruutveckling inom bildanalys och maskininlärning, 5 (av 15) högskolepoäng (1MD036). Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Bildanalys och maskininlärning A1F.

Research methodology, 5 högskolepoäng. Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Bildanalys och maskininlärning A1F.

Fördjupningsområdet Bildanalys och maskininlärning för biomedicinska tillämpningar:

Samtida metoder i bildanalys med djupinlärning, 5 högskolepoäng. Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Bildanalys och maskininlärning A1F.

Fördjupningsområdet Bildanalys och maskininlärning för social robotik:

Intelligenta interaktiva system, 5 högskolepoäng (1MD032). Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Människa-datorinteraktion A1N och Teknik A1N

Termin 4

Period 3&4

Examensarbete E i bildanalys och maskininlärning, 30 hp (1MD038). Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Bildanalys och maskininlärning A2E

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin