Avancerad bildanalys

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MD037

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen baseras på seminarier, gästföreläsningar, läsning och diskussion av vetenskapliga artiklar. Kursinnehållet anpassas tematiskt för de olika fördjupningsinriktningarna, och i viss mån även efter enskilda studenter. Exempel på ämnen som kan ingå i kursen är texturanalys, bildregistrering, grafbaserade metoder.

I kursen ingår även läsuppgifter, presentationer i skriftlig och muntlig form, kritisk analys av vetenskapliga artiklar och metoder, diskussion om etiska principer. Även praktisk implementation av och utvärdering av metoder för bildanalys och maskininlärning kan ingå.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin