Projekt i mjukvaruutveckling inom bildanalys och maskininlärning

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MD036

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen består av ett grupparbete kring ett projekt från näringsliv eller forskning, samt ett antal föreläsningar kring ämnen med anknytning till utveckling av mjukvaruprodukter. Exempel på ämnen för sådana föreläsningar är: Ramverk för mjukvaruutveckling (till exempel agila metoder såsom Scrum), projekt- och tidsplanering, IP och licensfrågor, affärsplan och marknadsanalys, kvalitetssystem, regler och förordningar, muntlig och skriftlig presentation, etik.

Föreläsningarna sammanflätas med introduktion av projekten, problemanalys och planering. Projektens omfattning är lämplig för grupper av cirka sex studenter. Efter inledningsfasen genomför studenterna projekten, och i slutet av kursen presenteras detta för kursdeltagarna samt externa projektägare.

Etiska överväganden integreras i projekten, med målet att du ska utveckla förmåga att delta konstruktivt i dialog om etiska frågor och motivera dina val. Vi kan, på en projektnivå föreställa oss multidisciplinära team i samarbete med andra program, som på ett passande sätt kombinerar färdigheter.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin