Data, etik och rätt

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DL002

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Den storskaliga användningen av digitala data i samhället i kombination med mycket kraftfulla verktyg för dess detaljerade och fokuserade analys leder till ett flertal etiska frågeställningar. När det gäller dataanalys finns det också en del juridiska frågor som dyker upp. Du bör öva på färdigheten att förstå hur rättslig reglering på området ser ut.

Hur gör man en juridisk analys angående huruvida olika tekniska verktyg inom dataanalys efterlever lagstiftningen? Vad är skillnaderna och var överlappas skyddet för personliga data och skyddet för personlig integritet av individer? Hur skyddas skaparens intellektuella tillgångar, till exempel hur skyddar man rättsligt ett maskininlärningsverktyg? Hur har dataanalys i helhet påverkat lagstiftningens utveckling och varför, nämligen vilka intressen har blivit viktiga att skydda rättsligt på grund av de nya möjligheterna att bearbeta data på det sättet man kan göra nu? Hur balanserar man de olika aktörernas intresse? Och, hur löser man ansvarsfrågor?

Kursen introducerar relevanta etiska teorier och ger en bakgrund i juridiska aspekter.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin