Introduktion till bildanalys

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MD110

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Metodik för att lösa bildanalysproblem. En översikt av de grundläggande komponenter som ingår i ett typiskt bildanalyssystem. Representation av bilder i en dator. Bildtyper. Färgteori. Sampling och interpolation. Bildkodning och komprimering. Bildförbättring och bildrestaurering. Grundläggande frekvensanalys. Histogramoperationer. Punktvisa och omgivningsoperationer. Segmentering och detektion av kanter i bilder. Bildregistrering och rörelseanalys. Datorseende. Matematisk morfologi, diskret geometri och kombinatorisk optimering. Formanalys och egenskapsberäkning. Klassificerings- och beslutsteori. Experimentell design och utvärdering. Exempel på tillämpningar inom forskning och industri. Möjligheter och begränsningar med datoriserad bildanalys.

Kursen kan ej ingå i samma examen som 1TD396 Datoriserad bildanalys I, 1TD398 Datoriserad bildanalys II och 1MD160 Datoriserad bildanalys.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin