Beräkningsvetenskap, bryggningskurs

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TD045

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen är avsedd som en överbryggning mellan tidigare studier och till studier på avancerad nivå i tillämpad beräkningsvetenskap. Den är avpassad för dig som saknar eller har för lite kunskaper i beräkningsvetenskap i din tidigare utbildning på grundnivå. Ett exempel skulle kunna vara att du läst en kandidatexamen i något naturvetenskapligt ämne, till exempel biologi eller kemi, och nu vill koppla samman detta med beräkningar.

Kursen är också avsedd för studenter med utbildning i beräkningsvetenskap från andra länder och utbildningssystem. Den innehåller delar av Beräkningsvetenskap I och II. Beräkningsvetenskap III är en lämplig fortsättning, och den kursen är upplagd så att den med fördel kan läsas samtidigt.

Kursens innehåll täcker lösningsmetoder för stora linjära ekvationssystem, för ordinära differentialekvationer, Monte Carlo-metoder. MATLAB används genomgående i kursen och programmering är ett viktigt moment i kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin