Masterprogram i bildanalys och maskininlärning

120 hp

Studieplan, TBA2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TBA2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 oktober 2019
Diarienummer
TEKNAT 2019/267

Följande beteckningar används:

G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier

G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Valbar kurs 5 hp

Period 2

Valbar kurs 5 hp

Termin 2

Period 3

Valbar kurs 7,5 hp

Fördjupningsområdet Medicinsk bildanalys:

Fördjupningsområdet Bildanalys för livsvetenskaperna:

Fördjupningsområdet Bildanalys för digital humaniora:

Fördjupningsområdet Visualisering:

  • Datorgrafik, 7,5 hp (1MD150) Huvudområde(n) med fördjupning: Bildanalys och maskininlärning A1N, Datavetenskap A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N

Fördjupningsområdet Social robotik:

Period 4

Termin 3

ÅRSKURS 2, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2021/2022

Projekt i mjukvaruutveckling inom bildanalys och maskininlärning, 15 hp

Avancerad probabilistisk maskininlärning 7,5 hp

Fördjupningsområdet Medicinsk bildanalys:

Avancerad bildanalys, 7,5 hp

Fördjupningsområdet Bildanalys för livsvetenskaperna:

Avancerad bildanalys, 7,5 hp

Fördjupningsområdet Bildanalys för digital humaniora:

Avancerad bildanalys, 7,5 hp

Fördjupningsområdet Visualisering:

Vetenskaplig visualisering, 7,5hp

Fördjupningsområdet Social robotik:

Intelligenta interaktiva system, 7,5 hp

Termin 4

ÅRSKURS 2, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2021/2022

Examensarbete E i bildanalys och maskininlärning, 30 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin