Förstärkningsinlärning

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1RT747

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en grundlig introduktion till moderna verktyg för att ta fram, implementera och analysera algoritmer för förstärkningsinlärning, och introducerar även viktiga begrepp från reglerteknik. Kursen går igenom Markov-beslutsprocesser, planering via dynamisk programmering, modellfri prediktion och styrning, inlärning via funktionsapproximationer och djup Q-inlärning. Bland de applikationer som diskuteras under kursen finns klassiska reglerproblem som den inverterade pendeln, men även robotik och videospel.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin