Social robotik och människa-robotinteraktion

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MD300

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Robotar har utvecklats till att inte bara ge fysisk assistans utan också stöd på det sociala planet. Exempelvis så kan robotar ge både stöd åt och vara sällskap till äldre i hemmet, agera som undervisare och vara ett terapeutiskt verktyg för barn med autism, men också agera som instruktörer inom industrin. Allteftersom robotar används mer och mer i det dagliga livet så blir det samtidigt allt viktigare att studera hur nya tekniker för fysiska robotars interaktion med människor ska designas och utvecklas.

Kursen ger en översikt över vetenskap och teknik inom området människa-robot interaktion; teorier och metoder för design och utveckling av robotar som interagerar med mänskliga användare; grunderna för både verbal och icke verbal kommunikation för sammanhangsberoende interaktion med fysiska robotar.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin