Digitala bildalstrande system

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MD130

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Under de senaste decennierna har en mängd olika avbildningstekniker utvecklats för olika ändamål. Kursen presenterar dessa på ett enhetligt sätt och belyser deras möjligheter och begränsningar så att du får verktyg att själva kunna utvärdera och använda sådana system. Exempel på tekniker som kan ingå i kursen är CCD/CMOS sensorer, laserskanning, fluorescens- och konfokalmikroskopi, IR sensorer och värmekameror, multispektral avbildning och spektrometrar, aktiva och passiva mikrovågssensorer, olika typer av tomografi, MR, CT, PET, SPECT, ultraljud och atomkraftsmikroskopi.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin