Inferensteori I

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1MS035

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

I denna kurs lär du dig att kritiskt granska hur statistik redovisas och tolkas. Kursen innehåller grundläggande teori för punkt- och intervallskattningar, hypotesprövning, korrelation, regression och parametriska metoder. I kursen ingår även statistisk programvara.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin