Djup maskininlärning för bildanalys

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MD120

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar djup maskininlärning (deep learning) för visuella data såsom datadriven bildklassificering, linjär klassificering och bakåtpropagering. I kursinnehållet finns faltningsneuronnät (CNN) och metoder för träning, visualisering och tolkning av dessa, generativa kontradiktoriska nätverk (GAN), olika arkitekturer samt tillämpningar inom bildanalys (klassificering, detektion, segmentering). Möjligheter och begränsningar med djup maskininlärning, i synnerhet inom bildanalys, diskuteras.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin