Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi

300 hp

Programmerad teknik finns överallt. Som civilingenjör i informationsteknologi kan du utveckla smarta energilösningar, digitala verktyg för e-hälsa eller lättanvända datorer. Du kan arbeta inom det område som känns mest meningsfullt för dig, med tillämpningar som får stor betydelse för andra människor och samhället i stort. Programmet ger dig en hett eftertraktad kompetens att jobba med IT på många olika sätt, inom många olika områden.

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

På Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi lär du dig designa, bygga och driva IT-system och får den grund som behövs för att utveckla nya system, tekniker och tillämpningar inom IT. Matematik, programmering samt hur människor använder datorer är viktiga ingredienser i utbildningen. Programmet börjar från grunden så du behöver inte kunna programmering sen tidigare.

Under utbildningen blir du en skicklig problemlösare med helhetsperspektiv. Du får lära dig om algoritmer, tekniker och metoder som behövs för att utveckla olika typer av datorsystem. Ett datorsystems användbarhet, hållbarhet (dess användbarhet över tid) och stabilitet är viktiga aspekter som du också får lära dig. Genom hela utbildningen övas du i att samarbeta och kommunicera inom projekt vilket ger dig färdigheter som behövs i arbetslivet.

De två sista åren på programmet har du möjlighet att skräddarsy din utbildning efter intresse.

Utbildningen ger dig en hållbar grund att stå på vilket är eftertraktat i en bransch där utvecklingen går fort framåt. Programspråk, plattformar och mjukvaror kommer och går och då gäller det att ha en verktygslåda som gör att du förstår tekniken bakom och därmed kan lära dig nytt när den förändras. Utöver det teoretiska så är förmågan att snabbt sätta sig in i och lära sig nya saker något du utvecklar under utbildningen. Du får lära dig att integrera etik och hållbarhet i ett tekniskt utvecklingsarbete.

Programmet har en god och inkluderande studiesocial miljö där alla är välkomna. Det skapas stark sammanhållning både inom och mellan årskurserna. Studentföreningen IT-sektionen arrangerar regelbundet både sociala och karriärmässiga aktiviteter. Institutionen för informationsteknologi arbetar sedan många år aktivt med lika villkorsfrågor för studenter och anställda. För kvinnliga studenter finns nätverket Q+ som arbetar dels för tjejer på programmet, dels för samtliga studenter i frågor som berör likabehandling och jämställdhet.

Examen

Programmet leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering).

Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi är på 300 högskolepoäng vilket motsvarar fem års studietid.

År 1–2

Du studerar huvudsakligen grunderna i programmering, matematik och datorsystem. Du kommer att få lära dig hur en dator är konstruerad och fungerar samt hur du på olika sätt kan programmera den. Årskurs två avslutas med ett lite större projekt där du får tillämpa det du lärt dig under de två första åren.

År 3

Under tredje året följer kurser där baskunskaperna från de första åren tillämpas, exempelvis elektronik, signalbehandling och maskininlärning. Årskurs tre avslutas med ett självständigt arbete som kan räknas som examensarbete i en kandidatexamen, vilket är möjligt att ta ut efter tre år på programmet.

År 4–5

De sista två åren fördjupar du dig inom ett särskilt område av informationsteknologi. Utgångspunkten för detta är en av de profiler som ingår i programmet, men det går också att kombinera med kurser från andra lärosäten i Sverige eller utomlands, eller Entreprenörsskolan i Uppsala. Profilerna tillkommer och byts ut i takt med att nya IT-områden blir mer aktuella. Profilerna är för närvarande:

 • dataanalys
 • datorsystem
 • inbyggda system
 • människa, maskin och samhälle
 • mjukvaruutveckling.

Utöver den fördjupning du väljer finns även utrymme för kurser motsvarande ett halvt års studier som du väljer helt själv.

Programmet avslutas med ett större tillämpat projekt samt ett examensarbete som kan göras på ett företag, i en organisation, hos en myndighet eller i en forskargrupp.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Ämnesfördelning inom programmet

Nedan ser du ämnesfördelningen för år 1–3. Se ämnesfördelningen för programmets alla inriktningar för år 4-5.

År 1–3

Studera utomlands

Du kan välja att läsa vissa delar av utbildningen utomlands. Utlandsstudier sker oftast under år fyra eller fem. Förutom att det kan berika din examen med intressanta kurser inom ditt intresseområde så ger det inte minst värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. Ungefär en tredjedel av studenterna på programmet åker på utlandsstudier en eller två terminer under år fyra och fem.

Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland.

Praktiskt arbete varvas med teori. Många kurser innehåller projekt i olika former, ofta där verklighetsanknutna problem ska lösas och där du får lära dig använda samma verktyg och arbetssätt som förekommer i arbetslivet. Muntlig och skriftlig kommunikation samt förmåga att kunna samarbeta i olika typer av grupper är viktiga färdigheter som tränas regelbundet under framförallt de första tre åren. Detta är något som uppskattas mycket av studenterna, speciellt en bit in i utbildningen när övning börjar ge färdighet. Konstruktiv och uppmuntrande återkoppling skapar goda förutsättningar för träning i muntlig presentation.

Kurslitteraturen är mestadels på engelska och även undervisning förekommer på engelska. IT är en internationell bransch och därför kommer du att ha nytta av att ha studerat på engelska.

Pedagogik

Programmet innehåller många olika lärosätt, för att alla studenter ska kunna lära sig på bästa sätt. Du kommer ta del av föreläsningar, lektioner, datorlaborationer, seminarier, inlämningsuppgifter och skriftliga tentamen (prov).

Vid institutionen för informationsteknologi bedrivs även forskning om hur man lär sig datavetenskap, vilket återspeglas i pedagogiska metoder, kursupplägg och examinationsmoment under utbildningen. Som student får du därmed ta del av en utbildning som är vetenskapligt förankrad och där du får reflektera över ditt eget lärande. Lärarna på programmet har flera fått pedagogiska priser.

Forskning vid institutionen

Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet har mycket framstående verksamhet inom området, exempelvis inom:

 • maskininlärning och AI
 • avancerad programmering
 • Internet of things
 • medicinsk IT
 • datasäkerhet samt
 • design av IT-system som skall interagera med olika typer av användare.

Du kan läsa kurser inom dessa och många fler områden inom programmet. Många av dina lärare på programmet är även aktiva forskare vilket ger dig insyn i den senaste forskningen.

Som civilingenjör i informationsteknologi har du mycket attraktiva kompetenser inom ett spännande och snabbt växande område med goda karriärförutsättningar. Det mesta i samhället idag är beroende av datasystem och i takt med att ny teknik tas i bruk så uppkommer ständigt nya intressanta tillämpningar.

Bred arbetsmarknad - olika karriärmöjligheter

Arbetsmarknaden är god både i Sverige och utomlands och du kan arbeta inom många olika områden. Du kan utveckla och ta fram nya produkter, IT-system och tjänster, ofta i nära samarbete med kunder och användare. IT-säkerhet är ett annat stort område. Eftersom arbetsmarknaden är så bred finns många exempel på arbetsgivare inom olika branscher på stora och små företag, inom vård, utbildning och myndigheter. Många jobbar även på konsultföretag vilket innebär att man bidrar med experthjälp vid kvalificerade uppdrag hos olika kunder och därmed skiftar arbetsplats. Det ger ny erfarenhet i snabb takt och ett stort professionellt nätverk.

Arbetsområden efter utbildningen

Vanliga arbetsområden bland de som gått ut programmet är:

 • systemutveckling
 • mjukvaruutveckling
 • utveckling av IT-system som hjälper organisationer förstå sin verksamhet
 • användbarhet (User Experience Design)
 • IT-arkitektur.

Den breda kompetens inom IT-området som utbildningen ger öppnar upp för karriärvägar till olika chefsbefattningar eller som projektledare. Som projektledare har man ansvar för genomförandet av större projekt där en viktig del för ett lyckat resultat är att skapa ett kreativt arbetsklimat bland projektdeltagarna och stimulera nytänkande.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin