Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi

300 hp

Studieplan, TIT2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TIT2Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2015
Diarienummer
TEKNAT 2014/45

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

1DT102 kan inte ingå i examen tillsammans med annan grundkurs i datakommunikation eller distribuerade system, exempelvis 1DT052 samt 1DT064.

1TD403 kan inte ingå i examen tillsammans med annan grundkurs i beräkningsvetenskap (exempelvis 1TD394, 1TD393 eller 1TD333) eller beräkningsvetenskap II (1TD395).

Termin 6

Period 3

Period 4

Alternativt:

En av kurserna Självständigt arbete och Uppsatsmetodik i period 34 är obligatorisk inom examenskravet.

1DT102 kan inte ingå i examen tillsammans med annan grundkurs i datakommunikation eller distribuerade system, exempelvis 1DT052 samt 1DT064.

1TD403 kan inte ingå i examen tillsammans med annan grundkurs i beräkningsvetenskap (exempelvis 1TD394, 1TD393 eller 1TD333) eller beräkningsvetenskap II (1TD395).

Termin 7

Inom årskurs 4 och 5 erbjuds möjlighet till profilering inom datorsystem (ds), inbyggda system (is),

människa, maskin och samhälle (mms) samt parallellprogrammering (pp).

Val av kurser som ligger inom olika profiler ökar risken för schemakrockar då schemaläggningen bara försöker garantera frånvaro av schemakrockar inom respektive profil.

Profil Datorsystem.

Profilen består av 45 hp under år 4 och 30 hp under år 5, vilket lämnar 15 hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Profil Inbyggda system.

Profilen består av 40 hp under år 4 och 25 hp under år 5, vilket lämnar 25 hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Profil: Människa, maskin och samhälle

Profilen består av 40 hp under år 4 och 15 hp under år 5, vilket lämnar 35 hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Profil: Parallellprogrammering

Profilen består av 40 hp under år 4 och 5 hp under år 5, vilket lämnar 45 hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Valbara kurser under årskurs 4 termin 1. Nedan redovisas valbara kurser under årskurs 4 termin 1. Då profilerna inte fyller upp tillgänglig studietid kompletteras de i profilerna rekommendera kurserna lämpligtvis med kurser från antingen en annan profil eller från nedanstående lista över kurser som inte ingår i någon profil.

Period 1

Period 2

Termin 8

Profil: Datorsystem

Period 3

Period 4

Profil: Inbyggda system

Period 3

Period 4

Profil: Människa, maskin och samhälle

Period 3

Period 4

Profil: Parallellprogrammering

Period 3

Period 4

Valbara kurser under årskurs 4 termin 2. Nedan redovisas valbara kurser under årskurs 4 termin 2. Då profilerna inte fyller upp tillgänglig studietid kompletteras de i profilerna rekommendera kurserna lämpligtvis med kurser från antingen en annan profil eller från nedanstående lista över kurser som inte ingår i någon profil.

Period 3

Period 4

Kurserna 1DL420 och 1DL520 ges i mån av resurser.

Termin 9

Profil Datorsystem.

Profil Inbyggda system.

Period 1

Period 2

Profil Människa, maskin och samhälle.

Period 2

Profil Parallellprogrammering.

Period 1

1DL580 ges i egenbestämd studietakt under hela terminen.

Valbara kurser under årskurs 5, termin 1. Nedan redovisas valbara kurser under årskurs 5, termin 1. Då profilerna inte fyller upp tillgänglig studietid kompletteras de i profilerna rekommendera kurserna lämpligtvis med kurser från antingen en annan profil eller från nedanstående lista över kurser som inte ingår i någon profil.

Period 1

Period 2

Termin 10

Entreprenörskolan i Uppsala, 60 hp

School of Entrepreneurship in Uppsala

Ej platsgaranti.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin