IT i samhället

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DT012

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger insikter, både teoretiskt och praktiskt, i samspelet mellan teknik, användare, och konstruktör, med speciell tonvikt på gruppdynamik och gruppsamarbete. Kursen ges i projektform i samverkan med verkliga användare, troligtvis Akademiska sjukhuset i Uppsala. I kursen uppövas färdighet att hantera komplexa och mångfacetterade problem samt rapportskrivning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin