IT i samhället

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT012

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DT012
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Människa-datorinteraktion A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 oktober 2010
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp där minst 60 hp är i datavetenskap/teknik/systemvetenskap.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna visa en betydande teoretisk och praktisk kunskap om samspelet mellan teknik, användare och konstruktör baserat på relevanta kunskaper inom psykologi och systemkonstruktion samt erfarenhet av hur systemutvecklingsprojekt bedrivs i praktiken. Detta inbegriper kunskaper om, och erfarenhet av, arbete i projektform och med verkliga användare och kunna praktisera det i ett projekt med en extern uppdragsgivare. Studenten kan på ett konstruktivt sätt i en projektgrupp hantera ett komplext och mångfacetterat problem och presentera en lösning, både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen innehåller moment som systemkonstruktion, gruppdynamik, kommunikation i projektgrupp och med användare, samt resonemang om moraliska och etiska frågor. Ett konkret projekt med verkliga användare kommer att löpa som en röd tråd i kursen där t.ex. konstruktion av en prototyplösning för ett aktuellt problem kommer att belysas ur de olika momenten i kursen. I detta kommer även rapportskrivning och muntlig presentation att ingå.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter och projektarbete.

Examination

Det gemensamma projektet omfattande 9 hp examineras med deltagande och rapport. Den individuella delen examineras med uppgifter och omfattar 6 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin