IT i samhället

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT012

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DT012
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Människa-datorinteraktion A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 april 2011
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp där minst 60 hp är i datavetenskap/teknik/systemvetenskap.

Mål

Kursen ska ge en betydande teoretisk och praktisk kunskap om samspelet mellan teknik, användare och organisation baserat på relevanta kunskaper inom människa-datorinteraktion, psykologi och systemkonstruktion samt erfarenhet av hur systemutvecklingsprojekt bedrivs i praktiken i samhället.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Samarbeta i ett stort projekt med en extern uppdragsgivare, samt inför denne presentera en professionell lösning, både skriftligt och muntligt.
  • Hantera, ta ställning till och analysera ett mycket komplext och mångfacetterat problem på ett konstruktivt sätt i en projektgrupp.
  • Värdera, kritisera och ta ställning till lösningar på IT-relaterade problem från perspektiv såsom etik, hållbar utveckling, arbetsmiljö, ekonomi och nytta.
  • Illustrera, visa och beskriva erfarenheter från arbete i mångkulturella distribuerade projekt.
  • Värdera och analysera sina färdigheter och sin kompetens i att arbeta mångkulturella distribuerade projekt, samt utarbeta strategier som stärker kompetensen livslång lärande.

Innehåll

Kursen innehåller moment som kulturell kompetens, presentationsteknik, informationskompetens, intervjuer, kommunikation i projektgrupp, med användare och relevanta experter, samt resonemang om moraliska och etiska frågor.

Ett konkret projekt med verkliga användare kommer att löpa som en röd tråd i kursen där ett aktuellt problem kommer att belysas med tanke på de olika kursmålen. I detta kommer även rapportskrivning och muntlig presentation att ingå.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter och projektarbete.

Examination

Det gemensamma projektet omfattande 9 hp examineras med deltagande och rapport. Den individuella delen examineras med uppgifter och omfattar 6 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin