IT, etik och organisation

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MD004

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar etiska teorier och arbetsorganisationsteorier som är relevanta vid analys, konstruktion och användning av IT-system. Du ska kunna uppvisa kunskaper och färdigheter när det gäller att hantera och lösa etiska problem i samband med konstruktion och användning av IT-system samt uppvisa färdighet i att använda enkäter, frågeformulär, intervjuer och dylikt i samband med IT-systemutveckling och användning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin