Självständigt arbete i informationsteknologi

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1DT350

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursdeltagarna ska i en mindre grupp (2-3 personer) planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete inom informationsteknologi; det ställs krav på teknisk funktionalitet, användbarhet, dokumentation och presentation. Uppgiften fungerar som ett gesällprov där kunskaper från tidigare studier integreras, tillämpas, breddas och fördjupas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin