Komplex analys, allmän kurs

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1MA021

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen generaliserar differential- och integralkalkyl till funktioner av en komplex variabel. Begrepp som tas upp är t ex gränsvärde, kontinuitet, differentierbarhet. Komplex integration, Cauchys integralsats, potensserier, Laurentserier, residuekalkyl.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin