Vetenskaplig visualisering

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TD389

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Med uttrycket "en bild säger mer än tusen ord" avses idén att komplicerade berättelser kan beskrivas med enbart en enkel bild. Detta är sant även inom det vetenskapliga området och uttrycket beskriver i hög grad vad vetenskaplig visualisering handlar om. När man har stora och komplexa datamängder från experiment eller beräkningar är visualisering ett sätt att ge djupare insikt och kunskap. I vissa fall är det den enda möjligheten att tolka resultaten. Vetenskaplig visualisering handlar om just detta, metoder för att visualisera stora datamängder.

I kursen lär du dig bland annat att välja lämplig metod givet en viss datamängd, metoders begränsningar och att använda visualiseringsverktyg. Fokus kommer att vara att genom scriptprogrammering använda programvarupaketet VTK (Visualisation Toolkit) och på så sätt skapa fantastiska visualiseringar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin