Programmering av effektiva parallella program

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DL560

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar tekniker för analys, profilering och optimering av parallella program Vi tittar på problem och möjligheter med horisontell skalbarhet i termer av prestanda, energi, komplexitet, etcetera. Du får praktisk erfarenhet av att använda dessa tekniker genom deltagande i ett mindre projekt.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin