Datavetenskapens didaktik

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DT061

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen belyser hur studenter lär och förstår datavetenskap. Den ger insikter om hur lärande av datavetenskapliga begrepp och färdigheter går till och hur man, med sådana kunskaper som bas, kan utveckla sin undervisning. Kursen bygger på aktuell ämnesdidaktisk forskning och ger stora möjligheter till individualisering. Den riktar sig speciellt till den som vill undervisa inom dataområdet, men passar för alla som vill diskutera om datorer och deras tillämpningar med andra än ämnesexperter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin