Projekt i tillämpad beräkningsvetenskap

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TD307

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Det här är en projektkurs där ett verkligt problem hämtas från industrin eller från någon institution vid universitetet. Du arbetar i mindre projektgrupper, och resultaten presenteras muntligt och skriftligt, både i populärvetenskaplig och mer "strikt vetenskaplig" form. Övningar i muntlig och populärvetenskaplig presentation ingår i kursen.

Kursen ges både på engelska och svenska (varierar i olika projektgrupper).

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin