Kryptologi

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DT075

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Efter genomgången kurs ska du kunna redogöra för kryptologiska teorier, principer och tekniker som kan användas för att åstadkomma datasäkerhet, analysera och konstruera dessa metoder samt reflektera om metodernas begränsningar och tillämpbarhet med avseende på regelmässiga och etiska aspekter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin